Thương hiệu sản xuất tại TNG

 • Cup Thanh giong 2016
 • Doanh nghiep uu tien
 • Top 5DN quản trị Cty 2018
 • Top 5 BC thuong nien 2018
 • DN Phat trien ben vung 2018
 • Top doanh nghiep ben vung 3 năm liên tiếp 2018
 • TT Mau
 • TNG Viet Duc
 • TNG Viet Thai
 • TNG Song Cong
 • TNG Phu Binh
 • TNG Dai tu
 • TNG Phu Luong
 • Top 10 DN SX bền vững
 • Slider 1

Đạt chứng chỉ đánh giá

Bình chọn
1 »  Xem thể lệ
2 »   Khai báo
3 »   Bình chọn
4 »   Xác nhận
5 »   Hoàn thành
Họ và tên *
Email
Số CMND
Điện thoại
Địa chỉ
Ngày sinh
Open the calendar popup.
   
STT Nội dung đánh giá Tiêu chí Bình chọn
1 Căn cứ vào Quy chế Phân phối thu nhập năm 2017

Đồng chí cho biết ý kiến của mình về việc có nên giao cho Tổ trưởng tự thực hiện nhập liệu vào phần mềm kiểm soát công việc hàng ngày hay không?

2 Căn cứ bản Thông điệp đầu năm 2017

Đồng chí cho biết ý kiến của minh với giải pháp năm 2017 có giúp Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2017 không?

Ý kiến khác:
Dự đoán số người bình chọn như bạn:
   
Thông tin cá nhân của bạn
Họ và tên:
Ngày sinh:
CMND:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Ý kiến riêng của bạn
Kết quả bình chọn
Dự đoán số người bình chọn như bạn:
STT Nội dung đánh giá Bình chọn
1 Căn cứ vào Quy chế Phân phối thu nhập năm 2017
2 Căn cứ bản Thông điệp đầu năm 2017

Trân trọng cảm ơn!

Copyright © 2015 TNG.VN. Powered by XVNET.VN

Thống kê truy cập