Tin tức sự kiện

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan: Nguyễn Thị Miền

Họ tên người công bố: Nguyễn Thị Miền

Mã chứng khoán giao dịch: TNG

Loại giao dịch: Bán

Số lượng giao dịch: 18.662 cổ phiếu

Thời gian giao dịch: 19/08/2021 - 16/09/2021

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan