Tin tức sự kiện

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan tới người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Miên

Họ tên: Nguyễn Thị Miên

Địa chỉ: Tổ 10( 20 cũ), phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan