Tin tức sự kiện

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

Họ tên người công bố: Lưu Đức Huy

Mã chứng khoán giao dịch: TNG

Loại giao dịch: Bán

Số lượng giao dịch: 120.000 cổ phiếu

Thời gian giao dịch: 29/06/21 - 28/07/21

Chi tiết: Tại đây

 

Tin tức liên quan