Tin tức sự kiện

Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ

Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG.

Mã trái phiếu: TNGH2023001

Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 150.010.000.000 đồng

Kỳ hạn : 3 năm

Mệnh giá: 10.000.000 đồng

Ngày phát hành: 30/09/2020.

Ngày hoàn thành đợt phát hành: 13/10/2020.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Tin tức liên quan