Tin tức sự kiện

DOANH THU TIÊU THỤ THÁNG 5 ĐẠT 468 TỶ ĐỒNG TĂNG 31% SO VỚI CÙNG KỲ

Doanh thu tiêu thụ tháng 5 của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG đạt 468,5 tỷ đồng hoàn thành 104% kế hoạch và tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó doanh thu Xuất khẩu vẫn đóng góp lớn nhất trong tỷ trọng doanh thu của TNG chiếm 98,2%.

Lũy kế 05 tháng đầu năm 2021 tổng doanh thu tiêu thụ toàn công ty đạt 1.742,4 tỷ đồng tăng 423,4 tỷ đồng tương đương với mức tăng 32% so với năm 2020.

Trong tháng 5 Công ty đang nhanh chóng lắp đặt máy móc thiết bị của Dây chuyền Bông số 3.

 

Tin tức liên quan