Tin tức sự kiện

Nghị quyết 3062 thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Số lượng cổ phần phát hành: 6.362.956

Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (8%)

Thời gian thực hiện: Quý III - Quý IV năm 2021

Chi tiết: Tại đây

 

Tin tức liên quan