Tin tức sự kiện

Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần phổ thông lần 3

Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng

Chi tiết: Tại đây

 

Tin tức liên quan