Tin tức sự kiện

TNG: DOANH THU 10 THÁNG ĐẠT 85% KẾ HOẠCH NĂM

Doanh thu tháng 10 đạt 365 tỷ đồng đạt 91% so cùng kỳ năm 2019 (403 tỷ VNĐ). Tổng doanh thu 10 tháng năm 2020 đạt 3,895 tỷ đồng bằng 98% so cùng kỳ năm 2019 và bằng 85% kế hoạch doanh thu năm 2020.

Doanh thu tháng 10 và 10 tháng so với cùng kỳ( tỷ đồng)

Nguyên nhân doanh thu tháng 10 giảm là do đơn hàng chuyển từ vụ Hè-Thu sang vụ Đông- Xuân. Với đơn hàng đã ký, TNG sẽ thực hiện đạt kế hoạch doanh thu 02 tháng tiếp theo là 705 tỷ đồng và dự kiến đạt 100% kế hoạch cả năm 2020. Đến nay TNG đang chuẩn bị đơn hàng cho quý I năm 2021.

Tin tức liên quan