Tin tức sự kiện

TNG - Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 17/5, tại Chi nhánh may TNG Võ Nhai (xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên), Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 

 

Đại hội cổ đông TNG 2020

 


Năm 2019, doanh thu của TNG đạt 4.617 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch. Trả cổ tức cho cổ đông là 16% vốn điều lệ, trong đó chi 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu.


Các hoạt động SXKD năm 2019 cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật: TNG sáng chế ra sản phẩm Bông Dowlike được Cục Bản quyền cấp bản quyền tác giả; đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất Bông được đầu tư theo công nghệ hiện đại, thiết kế theo tiêu chuẩn nhà máy xanh; mở rộng sang lĩnh vực bất động sản với việc ra mắt Dự án Chung cư thương mại TNG Village; phát hành thành công 136 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền cho Quỹ ASAM (Hàn Quốc); giữ vững danh hiệu doanh nghiệp quản trị tốt nhất và doanh nghiệp bền vững dẫn đầu lĩnh vực sản xuất…


Phát huy kết quả đạt được năm 2019 và căn cứ tình hình thực tế hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2020 với doanh thu đạt 4.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng, tương đương với thực hiện năm 2019. Duy trì tỷ lệ cổ tức 16%. Bổ sung thêm các nghành nghề kinh doanh khác (cung cấp trang thiết bị y tế, hoạt động vui chơi giải trí, lưu trú…). Dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ 300 tỷ đồng để tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.


Đại hội cũng đã bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT (sau khi có 2 thành viên từ nhiệm) là ông Nguyễn Hoàng Giang và ông Trần Cảnh Thông./.

 

Lan Lan

 

Tin tức liên quan