Tin tức sự kiện

TNG: KẾT QUẢ SXKD QUÝ 1 NĂM 2021 VƯỢT 18 % SO CÙNG KỲ

Doanh thu tháng 03 năm 2021đạt 326 tỷ đồng vượt 28% so cùng kỳ năm 2020 (254 tỷ VNĐ). Doanh thu quý 1 năm 2021 đạt 910 tỷ đồng vượt 18% so quý 1 năm 2020 (773 tỷ đồng).

Doanh thu tháng 3 và quý 1 so với cùng kỳ

Đơn hàng của TNG đã xuống chi tiết hết tháng 7/ 2021. TNG đang triển khai nhanh đơn hàng thực hiện quý 2, quý 3 năm 2021.

Tin tức liên quan