Tin tức sự kiện

TNG: KẾT QUẢ SXKD THÁNG 02 NĂM 2021 VƯỢT 04% SO CÙNG KỲ

Doanh thu tháng 02 đạt 266 tỷ đồng vượt 04% so cùng kỳ năm 2020 (256 tỷ VNĐ).

Doanh thu tháng 1 và tháng 2 so cùng kỳ (tỷ đồng).

 

Trước đó, doanh thu tháng 1/2021 đã tăng 24% so cùng kỳ năm 2020. Lũy kế doanh thu 2 tháng đầu năm 2021, TNG đạt và vượt 14% so cùng kỳ 2020.

Đơn hàng của TNG đã xuống chi tiết hết quý 2/2021. TNG đang triển khai nhanh đơn hàng và để đưa đi gia công thêm và kế hoạch đàm phán chi tiết các đơn hàng sản xuất quý 3/2021.

Tin tức liên quan