Tin tức sự kiện

TNG: KẾT QUẢ SXKD THÁNG 4 NĂM 2021 VƯỢT 89 % SO CÙNG KỲ

Doanh thu tháng 04 năm 2021 đạt 362 tỷ đồng vượt 89% so cùng kỳ năm 2020 (192 tỷ VNĐ). Doanh thu lũy kế 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1,272 tỷ đồng vượt 32% so cùng kỳ năm 2020 (966 tỷ đồng).

Doanh thu tháng 4 và lũy kế so cùng kỳ (tỷ đồng)

Đơn hàng của TNG đã xuống chi tiết hết tháng 8/ 2021. TNG đang triển khai nhanh đơn hàng thực hiện quý cuối quý 3, quý 4 năm 2021.

Tin tức liên quan