Tin tức sự kiện

Tháng 08: Lợi nhuận sau thuế đạt 28,6 tỷ đồng hoàn thành 81% kế hoạch năm

Tên công ty: Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG

Mã chứng khoán: TNG

Người thực hiện công bố thông tin: Đào Đức Thanh

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính tháng 8 năm 2021

Kính mời Quý cổ đông xem bản tóm tắt bên dưới và chi tiết báo cáo tài chính: Tại đây

 

Tin tức liên quan