Tin tức sự kiện

Thông báo giao dịch cổ phiếu TNG của người liên quan tới người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Miện

Họ tên: Nguyễn Thị Miện

Địa chỉ: TDP Bình Minh, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan