Tin tức sự kiện

Thông báo mời chào hàng cạnh gói thầu: Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe cho CBCNV năm 2021

Thời gian mở bán hồ sơ chào thầu từ ngày 28/01 đến ngày đóng thầu.

Thời gian đóng thầu đúng:09h30 ngày 02/03/2021

Thời gian mở thầu: 09h ngày 03/03/2021

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan