Tin tức sự kiện

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp dịch vụ huyến luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2, 3, 4, 5, 6 năm 2021

Thời gian bán hồ sơ từ: 08h ngày 13/01/2021 đến thời điểm đóng thầu.

Thời gian đóng thầu đúng: 09h ngày 02/02/2021

Thời gian mở thầu: 09h30 ngày 02/02/2021.

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan