Tin tức sự kiện

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Xây dựng đường dây 35KV và trạm biến áp 750KVA- 35( 22)/0,4 KV cấp điện xưởng in chi nhánh may Võ Nhai

Công ty kính mời nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có đủ điều kiện tham gia gói thầu trên. Nhà thầu tìm hiểu và mua hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với khoản phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng/ bộ hồ sơ.

Liên hệ ông: Đỗ Đức Mạnh nhân viên phòng quản lý thiết bị để tìm hiểu thông tin

Thời gian bán hồ sơ mời thầu bắt đầu từ 15h ngày 12/10/2020

Thời gian mở thầu: 9h30 ngày 21/10/2020

Chi tiết tại file đính kèm

Tin tức liên quan

Quay lại