Tin tức sự kiện

Thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo nền nhà kho chi nhánh TNG Phú Bình 1, 2, 3, 4

Hình thức đầu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày

Địa điểm thực hiện gói thầu: Nhà máy TNG Phú Bình

Thời gian mở bán HSMT: Từ 8h ngày 20/11/2020 đến 09h ngày 24/11/2020

Thời gian đóng thầu: 09h ngày 24/11/2020

Chi tiết: Tại file đính kèm

Tin tức liên quan

Quay lại