Tin tức sự kiện

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian mở bán hồ sơ mời thầu: 16h ngày 16/11/2020 đên trước 09h ngày 23/11/2020

Thời gian đóng thầu: 09h ngày 23/11/2020

Chi tiết: Tại file đính kèm

 

Tin tức liên quan

Quay lại