Tin tức sự kiện

Thông báo số 2886/TB-SGDHN về việc chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Mã chứng khoán: TNG

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung:  5.540.946 cổ phiếu

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan