Tin tức sự kiện

Thông báo về việc hủy gói thầu: Cung cấp lắp đặt máy cắt vải tự động- Chi nhánh may Đồng Hỷ

Lý do: 

Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư trong hồ sơ chào hàng cạnh tranh.

Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG sẽ hoàn trả tiền mua hồ sơ và tiền đảm bảo dự thầu( nếu có) cho các nhà thầu đã tham gia gói thầu cung cấp lắp đặt máy trải vải tự động- Chi nhánh Đồng Hỷ.

Chi tiết tại file đính kèm

Tin tức liên quan

Quay lại