Tin tức sự kiện

Thư chào giá cạnh tranh rút gọn: Cải tạo hệ thống điện chi nhánh may Phú Bình 3, Phú Bình 4

Thời gian nhận báo giá cạnh tranh( bản cứng có niêm phong hoặc bản mềm): Trước 10h ngày 26/02/2021.

Thời gian mở chào giá cạnh tranh: Đúng 10h 30 ngày 26/02/2021

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan