Thương hiệu sản xuất tại TNG

 • Cup Thanh giong 2016
 • VCCI
 • HNX2019
 • TNG Viet Duc
 • TNG Viet Thai
 • TNG Song Cong
 • TNG Phu Binh
 • TNG Dai tu
 • 2029
 • chutich2020
 • Sơn Cẩm

Đạt chứng chỉ đánh giá

31/03/2020 00:00:00
Cổ đông lớn Trần Cảnh Thông nâng tỷ lệ sở hữu tại TNG đến 7,11%
31/03/2020 00:00:00
Cổ đông lớn Trần Cảnh Thông nâng tỷ lệ sở hữu tại TNG đến 6,44%
25/03/2020 00:00:00
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Thời đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu TNG
24/03/2020 00:00:00
Cổ đông Trần Cảnh Thông trở thành cổ đông sở hữu cổ phần TNG >5% kể từ ngày 12/03/2020
23/03/2020 00:00:00
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Thời đã thực hiện thành công giao dịch mua 10 trái phiếu chuyển đổi từ Quỹ Asam tổng giá trị theo mệnh giá 10 tỷ VNĐ
    1 2 3 4 5     
Copyright © 2015 TNG.VN. Powered by XVNET.VN

Thống kê truy cập