Thương hiệu sản xuất tại TNG

 • Slider 1
 • Cup Thanh giong 2016
 • anhmoi
 • 30chungkhoan
 • Doanh nghiep uu tien
 • Slider 4
 • TT Mau
 • TNG Viet Duc
 • TNG Viet Thai
 • TNG Song Cong
 • TNG Phu Binh
 • TNG Dai tu
 • TNG Phu Luong
 • Nha o xa hoi
 • sự tiến bộ vượt trội
 • 30congty

Đạt chứng chỉ đánh giá

07/04/2016 00:00:00
Báo cáo thường niên 2015, bản tiếng Việt và tiếng Anh
10/04/2015 00:00:00
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán HN Các Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG có mã CK là: TNG giao dịch tại sở giao dịch CK Hà Nội xin được gửi đến quý vị báo cáo thường niên 2014. Trân trọng
25/03/2014 02:02:57
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán HN Các Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG có mã CK là: TNG giao dịch tại sở giao dịch CK Hà Nội xin được gửi đến quý vị báo cáo thường niên 2013. Trân trọng
01/04/2013 07:52:47
\r\n\r\nKính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Các Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG có mã CK là: TNG giao dịch tại sở giao dịch CK Hà Nội xin được báo cáo tới quý Ủy Ban, Quý sở, Quý cổ đông báo cáo thường niên 2012. Người gửi: Nguyễn Văn Đức\r\n
04/04/2012 10:37:28
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG có mã chứng khoán TNG giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin được báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Các cổ đông của công ty CP Đầu tư và thương mại TNG Báo cáo thường niên 2011
    1 2     
Copyright © 2015 TNG.VN. Powered by XVNET.VN

Thống kê truy cập