Thương hiệu sản xuất tại TNG

 • Cup Thanh giong 2016
 • 30chungkhoan
 • TOP 30 Quan tri Cty tot nhat 2016-2017
 • Top 100 DN Phat trien ben vung 2017
 • Doanh nghiep uu tien
 • Slider 4
 • TT Mau
 • TNG Viet Duc
 • TNG Viet Thai
 • TNG Song Cong
 • TNG Phu Binh
 • TNG Dai tu
 • TNG Phu Luong
 • 30congty
 • Slider 1
 • Top 50 doanh nghiệp

Đạt chứng chỉ đánh giá

05/04/2017 00:00:00
Báo cáo thường niên 2016, bản Tiếng Việt và tiếng Anh
07/04/2016 00:00:00
Báo cáo thường niên 2015, bản tiếng Việt và tiếng Anh
10/04/2015 00:00:00
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán HN Các Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG có mã CK là: TNG giao dịch tại sở giao dịch CK Hà Nội xin được gửi đến quý vị báo cáo thường niên 2014. Trân trọng
25/03/2014 02:02:57
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán HN Các Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG có mã CK là: TNG giao dịch tại sở giao dịch CK Hà Nội xin được gửi đến quý vị báo cáo thường niên 2013. Trân trọng
01/04/2013 07:52:47
\r\n\r\nKính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Các Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG có mã CK là: TNG giao dịch tại sở giao dịch CK Hà Nội xin được báo cáo tới quý Ủy Ban, Quý sở, Quý cổ đông báo cáo thường niên 2012. Người gửi: Nguyễn Văn Đức\r\n
    1 2     
Copyright © 2015 TNG.VN. Powered by XVNET.VN

Thống kê truy cập