Thương hiệu sản xuất tại TNG

 • Cup Thanh giong 2016
 • Doanh nghiep uu tien
 • VCCI
 • Top 5DN quản trị Cty 2018
 • Top 5 BC thuong nien 2018
 • DN Phat trien ben vung 2018
 • Top doanh nghiep ben vung 3 năm liên tiếp 2018
 • HNX2019
 • TT Mau
 • TNG Viet Duc
 • TNG Viet Thai
 • TNG Song Cong
 • TNG Phu Binh
 • TNG Dai tu
 • TNG Phu Luong
 • Top 10 DN SX bền vững
 • Slider 1

Đạt chứng chỉ đánh giá

08/04/2019 00:00:00
Báo cáo thường niên năm 2018
04/04/2018 00:00:00
Báo cáo thường niên 2017
05/04/2017 00:00:00
Báo cáo thường niên 2016, bản Tiếng Việt và tiếng Anh
07/04/2016 00:00:00
Báo cáo thường niên 2015, bản tiếng Việt và tiếng Anh
10/04/2015 00:00:00
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán HN Các Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG có mã CK là: TNG giao dịch tại sở giao dịch CK Hà Nội xin được gửi đến quý vị báo cáo thường niên 2014. Trân trọng
    1 2     
Copyright © 2015 TNG.VN. Powered by XVNET.VN

Thống kê truy cập