Thương hiệu sản xuất tại TNG

 • Cup Thanh giong 2016
 • Doanh nghiep uu tien
 • VCCI
 • Top 5DN quản trị Cty 2018
 • Top 5 BC thuong nien 2018
 • DN Phat trien ben vung 2018
 • Top doanh nghiep ben vung 3 năm liên tiếp 2018
 • HNX2019
 • TT Mau
 • TNG Viet Duc
 • TNG Viet Thai
 • TNG Song Cong
 • TNG Phu Binh
 • TNG Dai tu
 • TNG Phu Luong
 • Top 10 DN SX bền vững
 • Slider 1

Đạt chứng chỉ đánh giá

08/01/2020 00:00:00
Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt 8%/ mệnh giá
30/12/2019 00:00:00
Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 24
23/12/2019 00:00:00
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
18/12/2019 00:00:00
NQHĐQT thông qua phương án mua 6.200.000 cổ phiếu quỹ, tương dương 9,97% vốn điều lệ.
30/10/2019 00:00:00
NQ HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành 3.043.478 cổ phần phổ thông.
    1 2 3 4 5     
Copyright © 2015 TNG.VN. Powered by XVNET.VN

Thống kê truy cập