Thương hiệu sản xuất tại TNG

Đạt chứng chỉ đánh giá

04/07/2017 00:00:00
Bổ nhiệm phó TGĐ Đoàn Thị Thu – từ ngày 4/7/2017.
16/12/2016 00:00:00
Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý: Ông Trần Minh Hiếu - Phó Tổng giám đốc
11/03/2016 00:00:00
Công văn 102: V/v Thành viên HĐQT từ nhiệm
01/12/2015 16:00:00
Thông báo: Một số thay đổi trong thông tư 155/2015-TT-BTC thay thế thông tư 52/2012/TT-BTC – Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
09/02/2015 15:25:05
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán HN Các Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG có mã CK là: TNG giao dịch tại sở giao dịch CK Hà Nội xin được gửi đến quý vị QĐ số 156A HĐQT- TNG, về việc: Miễn nhiệm cán bộ quản lý.
    1 2 3 4     
Copyright © 2015 TNG.VN. Powered by XVNET.VN

Thống kê truy cập