Thương hiệu sản xuất tại TNG

 • Cup Thanh giong 2016
 • 30chungkhoan
 • TOP 30 Quan tri Cty tot nhat 2016-2017
 • Top 100 DN Phat trien ben vung 2017
 • Doanh nghiep uu tien
 • Slider 4
 • TT Mau
 • TNG Viet Duc
 • TNG Viet Thai
 • TNG Song Cong
 • TNG Phu Binh
 • TNG Dai tu
 • TNG Phu Luong
 • 30congty
 • Slider 1
 • Top 50 doanh nghiệp

Đạt chứng chỉ đánh giá

04/07/2017 00:00:00
Báo cáo quản trị công ty định kỳ năm 217 bản tiếng anh/ tiếng Việt.
04/01/2017 00:00:00
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (Bản tiếng Việt và tiếng Anh)
04/01/2017 00:00:00
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2016 (Bản tiếng Việt và tiếng Anh)
01/07/2016 00:00:00
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 (bản tiếng Việt và tiếng Anh)
06/07/2015 00:00:00
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán HN Các Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG có mã CK là: TNG giao dịch tại sở giao dịch CK Hà Nội xin được gửi đến quý vị báo cáo quản trị TNG 6 tháng đầu năm 2015 bản tiếng Việt, tiếng Anh. Trân trọng
    1 2 3     
Copyright © 2015 TNG.VN. Powered by XVNET.VN

Thống kê truy cập