Thương hiệu sản xuất tại TNG

 • Cup Thanh giong 2016
 • Top 100 DN Phat trien ben vung 2017
 • Doanh nghiep uu tien
 • Top 5DN quản trị Cty 2018
 • Top 5 BC thuong nien 2018
 • TT Mau
 • TNG Viet Duc
 • TNG Viet Thai
 • TNG Song Cong
 • TNG Phu Binh
 • TNG Dai tu
 • TNG Phu Luong
 • Slider 1

Đạt chứng chỉ đánh giá

17/04/2018 00:00:00
Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
29/08/2016 00:00:00
Công bố về việc không còn là cổ đông lớn
15/04/2015 00:00:00
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn
09/04/2015 00:00:00
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán HN, Các Quý cổ đông; Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG có mã CK là: TNG giao dịch tại sở giao dịch CK Hà Nội xin được gửi đến quý vị Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn: : Quỹ MUTUAL FUND ELITE (NON-UCITS) /quỹ của FINLAND trở thành cổ đông lớn ...
11/02/2015 00:00:00
Cơ cấu cổ đông, Cổ đông lớn của TNG và quá trình tăng vốn của TNG
    1 2     
Copyright © 2015 TNG.VN. Powered by XVNET.VN

Thống kê truy cập