Thương hiệu sản xuất tại TNG

 • Cup Thanh giong 2016
 • 30chungkhoan
 • TOP 30 Quan tri Cty tot nhat 2016-2017
 • Top 100 DN Phat trien ben vung 2017
 • Doanh nghiep uu tien
 • Slider 4
 • TT Mau
 • TNG Viet Duc
 • TNG Viet Thai
 • TNG Song Cong
 • TNG Phu Binh
 • TNG Dai tu
 • TNG Phu Luong
 • 30congty
 • Slider 1
 • Top 50 doanh nghiệp

Đạt chứng chỉ đánh giá

29/08/2016 00:00:00
Công bố về việc không còn là cổ đông lớn
15/04/2015 00:00:00
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn
09/04/2015 00:00:00
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán HN, Các Quý cổ đông; Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG có mã CK là: TNG giao dịch tại sở giao dịch CK Hà Nội xin được gửi đến quý vị Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn: : Quỹ MUTUAL FUND ELITE (NON-UCITS) /quỹ của FINLAND trở thành cổ đông lớn ...
11/02/2015 00:00:00
Cơ cấu cổ đông, Cổ đông lớn của TNG và quá trình tăng vốn của TNG
09/02/2015 16:00:00
Kính gửi: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG gửi tới Quý vị danh sách cổ đông lớn
    1 2     
Copyright © 2015 TNG.VN. Powered by XVNET.VN

Thống kê truy cập