Thương hiệu sản xuất tại TNG

 • Cup Thanh giong 2016
 • Top 100 DN Phat trien ben vung 2017
 • Doanh nghiep uu tien
 • Top 5DN quản trị Cty 2018
 • Top 5 BC thuong nien 2018
 • TT Mau
 • TNG Viet Duc
 • TNG Viet Thai
 • TNG Song Cong
 • TNG Phu Binh
 • TNG Dai tu
 • TNG Phu Luong
 • Slider 1

Đạt chứng chỉ đánh giá

27/06/2018 00:00:00
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (số liệu cập nhật ngày 26/06/2018)
28/02/2018 00:00:00
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (số liệu cập nhật ngày 28/02/2018)
05/07/2017 00:00:00
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (số liệu cập nhật ngày 05/07/2017)
25/04/2016 00:00:00
Biên bản 601, 602, Nghị Quyết số 603 - ĐHĐCĐ TNG ngày 25/04/2016 (bản tiếng Việt và tiếng Anh)
    1 2     
Copyright © 2015 TNG.VN. Powered by XVNET.VN

Thống kê truy cập