Thương hiệu sản xuất tại TNG

 • Cup Thanh giong 2016
 • Doanh nghiep uu tien
 • VCCI
 • Top 5DN quản trị Cty 2018
 • Top 5 BC thuong nien 2018
 • DN Phat trien ben vung 2018
 • Top doanh nghiep ben vung 3 năm liên tiếp 2018
 • HNX2019
 • TT Mau
 • TNG Viet Duc
 • TNG Viet Thai
 • TNG Song Cong
 • TNG Phu Binh
 • TNG Dai tu
 • TNG Phu Luong
 • Top 10 DN SX bền vững
 • Slider 1

Đạt chứng chỉ đánh giá

Trang chủ Tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
21-01-2020 14:33:57
Giám đốc chi nhánh Thời trang TNGF
06-01-2020 15:13:11
Nhân viên lễ tân - văn thư - Trụ sở chính
27-09-2019 08:39:46
Nhân viên kinh doanh - Trụ sở chính
27-11-2019 07:32:30
Nhân viên Kinh doanh - Chi nhánh Võ Nhai
09-01-2020 10:22:08
Nhân viên Kế hoạch - Chi nhánh Bông
02-01-2020 10:16:44
Nhân viên pháp chế - Phòng Kiểm soát nội bộ - Văn phòng Công ty
07-01-2020 15:34:08
Nhân viên Kỹ sư - Phòng Kiểm soát nội bộ - Văn phòng Công ty
06-01-2020 07:27:02
Phó phòng Cơ điện - Chi nhánh Võ Nhai
06-01-2020 07:18:23
Nhân viên thiết kế - P. Kỹ thuật - Chi nhánh Việt Đức
13-12-2019 10:17:30
Nhân viên kinh doanh - Chi nhánh Phú bình 4
09-12-2019 10:40:13
Nhân viên kinh doanh - Chi nhánh Sông Công 3
10-01-2020 10:15:38
Nhân viên kinh doanh - Chi nhánh Bao bì
04-01-2020 08:45:12
Nhân viên điều độ - Phòng KHSX - Chi nhánh Việt Đức
30-12-2019 09:12:53
Nhân viên kinh doanh - Chi nhánh Đại Từ
25-12-2019 13:48:25
Nhân viên kế toán - Văn Phòng Công ty
10-01-2020 10:20:45
Nhân viên lễ tân Tòa nhà TNG Village
13-12-2019 13:56:34
Nhân viên Kỹ thuật - Tòa nhà TNG Village
13-01-2020 15:19:38
Nhân viên Kế toán tổng hợp - Chi nhánh Võ Nhai
    1     
Copyright © 2015 TNG.VN. Powered by XVNET.VN

Thống kê truy cập