Thương hiệu sản xuất tại TNG

 • Cup Thanh giong 2016
 • Doanh nghiep uu tien
 • Top 5DN quản trị Cty 2018
 • Top 5 BC thuong nien 2018
 • DN Phat trien ben vung 2018
 • Top doanh nghiep ben vung 3 năm liên tiếp 2018
 • TT Mau
 • TNG Viet Duc
 • TNG Viet Thai
 • TNG Song Cong
 • TNG Phu Binh
 • TNG Dai tu
 • TNG Phu Luong
 • Top 10 DN SX bền vững
 • Slider 1

Đạt chứng chỉ đánh giá

Trang chủ Tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
15-05-2019 10:47:28
P.Kỹ thuật Chi nhánh Đồng Hỷ cần tuyển 01 Nhân viên Định mức sản xuất
15-05-2019 10:25:34
Phòng Kỹ thuật- Chi nhánh Đồng Hỷ cần tuyển 2 nhân viên Thiết kế
04-05-2019 12:21:42
Phòng Đánh giá và bảo hộ lao động Công ty cần tuyển 02 nhân viên PCCC: 01 nhân viên khu vực Sông Công; 01 nhân viên khu vực Phú Bình
04-05-2019 11:45:06
Phòng Tổ chức hành chính Công ty cần tuyển 01 nhân viên quản trị nhân sự
15-05-2019 13:01:25
Chi nhánh may Phú Bình cần tuyển 02 nhân viên kinh doanh
06-04-2019 12:57:41
Chi nhánh sản xuất Bông cần tuyển 02 nhân viên cơ điện
01-05-2019 08:39:46
Phòng Kinh doanh Công ty cần tuyển 02 nhân viên kinh doanh - xuất nhập khẩu
16-02-2019 16:55:05
Chi nhánh Võ Nhai cần tuyển dụng toàn bộ nhân sự
    1     
Copyright © 2015 TNG.VN. Powered by XVNET.VN

Thống kê truy cập