Liên hệ

Gửi thư liên hệ

CÁC PHÒNG BAN VÀ CHI NHÁNH

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1. Trưởng phòng: Nguyễn Phương Thúy

- SĐT: 0936.999.133

- Email: Phuongthuy@tng.vn

2. Phó phòng: Nguyễn Xuân Tùng

- SĐT:  0947.626.121

- Email: Tungtung@tng.vn

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Yến

1. SĐT: 038.287.3555

2. Email: thanhyen@tng.vn

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Trưởng ban: Đào Đức Thanh

- SĐT: 0902.036.234

- Email: Thanhdd@tng.vn

2. Phó ban: Nguyễn Thúy Ngân

- SĐT: 0943.912.888

- Email: Ngannt@tng.vn

PHÒNG ĐÁNH GIÁ -BH ATVSLĐ

1. Trưởng phòng: Tống Thị Hồng

- SĐT: 0978.125.192

- Email: hongtt@tng.vn

2. Phó phòng: Phạm Trường Xuân

- SĐT: 0979.565.672

- Email: Truongxuan@tng.vn

 

PHÒNG KINH DOANH- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

1. Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Quyên

- SĐT: 0977. 542.471

- Email: thuquyen@tng.vn

2. Phó phòng: Dương Thị Lan Phương

- SĐT: 0949.188.796

- Email: Lanphuong.duong@tng.vn

 

 

PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

1. Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Hường

- SĐT: 0912.710.917

- Email: Minhhuong@tng.vn

2. Phó phòng:  Vũ Thị Trang Nhung

- SĐT: 0974.204.666

- Email: Trangnhung@tng.vn

 

PHÒNG KẾ TOÁN

Phó phòng: Trần Thị Hiệp

SĐT: 0392.945.631

Email: tranhiep@tng.vn

PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ

1.Trưởng Phòng: Trần Anh Dũng

- SĐT: 0988.151.888

- Email: Tadung@tng.vn

2. Phó phòng: Đinh Văn Hanh

- SĐT: 0987.297.561

- Email: Dinhhanh@tng.vn

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Cường

- SĐT: 0825.033.888

- Email: Cuongnt@tng.vn

2. Phó phòng: Lê Mạnh Dũng

- SĐT: 0983.968.926

- Email: Ledung@tng.vn

3. Phó phòng: Phạm Thị Loan

- SĐT: 0912.119.148

-  Email: Loanpt@tng.vn

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ

- Phó phòng: Trương Thị Dung

- SĐT: 0329.057.575

- Email: dungtruong@tng.vn

 

PHÒNG KỸ THUẬT

- Phó phòng: Tô Thị Việt Yến

- SĐT: 0979. 573. 972

- Email: Vietyen@tng.vn