Liên hệ

Gửi thư liên hệ

CÁC PHÒNG BAN VÀ CHI NHÁNH

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

-Trưởng phòng: Nguyễn Phương Thúy

- SĐT: 0936.999.133

- Email: phuongthuy@tng.vn

 

PHÒNG KINH DOANH- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

- Phó phòng: Nguyễn Xuân Bảo

- SĐT: 0389.301.007

- Email: giabao@tng.vn

 

 

PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Hường

- SĐT: 0912.710.917

- Email: minhhuong@tng.vn

PHÒNG KẾ TOÁN

- Trưởng phòng: Tạ Thị Thu Hương

- SĐT: 0919.866.830

- Email: huongta@tng.vn

PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ- AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

- Trưởng phòng: Đỗ Đức Mạnh

- SĐT: 0987.297.561

- Email: manhdo83@tng.vn

 

 

PHÒNG ROBOT

- Trưởng phòng: Chu Minh Hà

- SĐT: 0868.295.279

- Email: Minhha@tng.vn

 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

- Trưởng phòng: Dương Thị Thanh Huyền

- SĐT: 0904.926.662

- Email: huyendt@tng.vn

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ

- Phó phòng: Tô Thị Việt Yến

- SĐT: 0979. 573. 972

- Email: vietyen@tng.vn