Liên hệ

Gửi thư liên hệ

CÁC PHÒNG BAN VÀ CHI NHÁNH

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

-Trưởng phòng: Nguyễn Phương Thúy

- SĐT: 0936.999.133

- Email: phuongthuy@tng.vn

 

PHÒNG KINH DOANH- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

1. Trưởng nhóm Sourcing:  Nguyễn Thị Khuyên

- SĐT: 0849.283.286

- Email: cherry@tng.vn

2. Trưởng nhóm ODM: Dương Thị Lan Phương

- SĐT: 0949.188.796

- Email: lanphuong.duong@tng.vn

3. Trưởng nhóm FOB: Nguyễn Thị Hà

- SĐT: 0918.415.877

- Email: hanguyen@tng.vn

 

 

PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Hường

- SĐT: 0912.710.917

- Email: minhhuong@tng.vn

PHÒNG KẾ TOÁN

- Trưởng phòng: Tạ Thị Thu Hương

- SĐT: 0919.866.830

- Email: huongta@tng.vn

PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ- AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

- Trưởng phòng: Đỗ Đức Mạnh

- SĐT: 0987.297.561

- Email: manhdo83@tng.vn

 

 

PHÒNG ROBOT

- Trưởng phòng: Chu Minh Hà

- SĐT: 0868.295.279

- Email: Minhha@tng.vn

 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Cường

- SĐT: 0825.033.888

- Email: cuongnt@tng.vn

2. Phó phòng: Lê Mạnh Dũng

- SĐT: 0983.968.926

- Email: ledung@tng.vn

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ

- Phó phòng: Tô Thị Việt Yến

- SĐT: 0979. 573. 972

- Email: vietyen@tng.vn