Liên hệ

Gửi thư liên hệ

CÁC PHÒNG BAN VÀ CHI NHÁNH

Ban kiểm toán nội bộ

1. Trưởng ban: Đào Đức Thanh

- SĐT: 0902.036.234

- Email: Thanhdd@tng.vn

2. Phó ban: Nguyễn Thúy Ngân

- SĐT: 0943.912.888

- Email: Ngannt@tng.vn

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1. Trưởng phòng: Nguyễn Phương Thúy

- SĐT: 0936.999.133

- Email: Phuongthuy@tng.vn

2. Phó phòng: Nguyễn Xuân Tùng

- SĐT:  0947.626.121

- Email: Tungtung@tng.vn

3. Phó phòng: Tống Thị Hồng

- SĐT:  0978.125.192

- Email: Hongtt@tng.vn

 

 

PHÒNG BH- ATVSLĐ

- Trưởng phòng: Phạm Trường Xuân

- SĐT: 0979.565.672

- Email: Truongxuan@tng.vn

 

PHÒNG KINH DOANH- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

1. Phó phòng: Dương Thị Lan Phương

- SĐT: 0949.188.796

- Email: Lanphuong.duong@tng.vn

2. Trưởng nhóm Sourcing:  Nguyễn Thị Khuyên

- SĐT: 0849.283.286

- Email: Cherry@tng.vn

3. Trưởng nhóm FOB: Nguyễn Thị Hà

- SĐT: 0918.415.877

- Email: Hanguyen@tng.vn

 

 

PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

1. Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Hường

- SĐT: 0912.710.917

- Email: Minhhuong@tng.vn

2. Phó phòng:  Vũ Thị Trang Nhung

- SĐT: 0974.204.666

- Email: Trangnhung@tng.vn

 

PHÒNG KẾ TOÁN

- Trưởng phòng: Phạm Thị Hiếu

- SĐT: 0973.089.801

- Email: Hieupt@tng.vn

PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ

1. Phó phòng: Đỗ Đức Mạnh

- SĐT: 0978.583.573

- Email: Manhdo83@tng.vn

2. Phó phòng: Đinh Văn Hanh

- SĐT: 0987.297.561

- Email: Dinhhanh@tng.vn

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Cường

- SĐT: 0825.033.888

- Email: Cuongnt@tng.vn

2. Phó phòng: Lê Mạnh Dũng

- SĐT: 0983.968.926

- Email: Ledung@tng.vn

3. Phó phòng: Phạm Thị Loan

- SĐT: 0912.119.148

-  Email: Loanpt@tng.vn

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ

- Phó phòng: Tô Thị Việt Yến

- SĐT: 0979. 573. 972

- Email: Vietyen@tng.vn