Tin tức sự kiện

Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kính gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng. Kính mời Quý Cổ đông xem bản tóm tắt qua hình ảnh bên dưới và chi tiết: Tại đây

 

 

 

Tin tức liên quan