Tin tức sự kiện

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Phó Tổng Giám đốc Phạm Thanh Tuấn

Họ tên người công bố: Phạm Thanh Tuấn

Mã chứng khoán giao dịch: TNG

Loại giao dịch: Bán

Số lượng giao dịch: 70.200 cổ phiếu

Thời gian giao dịch: 07/09/2021 - 30/09/2021

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan

Quay lại