Tin tức sự kiện

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Nguyễn Đức Mạnh

Họ tên: Nguyễn Đức Mạnh

Quốc tịch: Việt Nam

Mã chứng khoán: TNG

Loại giao dịch đăng ký: Mua

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan