Tin tức sự kiện

CBTT về việc phát hành cp để trả cổ tức năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông CBTT về việc phát hành cp để trả cổ tức năm 2022

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan