Tin tức sự kiện

CV 3631 thay thế CV 3630 về thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả trái tức kỳ thứ 8 của mã trái phiếu TNG119007

Tên chứng khoán: Trái phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại TNG năm 2019

Mã chứng khoán: TNG119007

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp.

Sàn giao dịch: HNX

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan

Quay lại