Tin tức sự kiện

CV số 2853/UBCK-QLCB ngày 19/05/2023 của UB chứng khoán về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của TNG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông CV số 2853/UBCK-QLCB ngày 19/05/2023 của UB chứng khoán về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của TNG 

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan