Tin tức sự kiện

Chào giá cạnh tranh rút gọn gói thầu "Thí nghiệm, Kiểm định TBA750KVA-22/0,4KV TNG Sông Công"

Chào giá cạnh tranh rút gọn gói thầu "Thí nghiệm, Kiểm định TBA750KVA-22/0,4KV TNG Sông Công", Liên hệ Ông Đỗ Đức Mạnh - 0978.583.573

Để tham dự gói thầu vui lòng truy cập tại đây

Tin tức liên quan