Tin tức sự kiện

Chào giá cạnh tranh rút gọn mua trang bị máy căng khung tự động và máy lên keo tự động – Chi nhánh sản xuất Bao Bì

Kính gửi: Các đơn vị nhà thầu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức chào giá cạnh tranh gói thầu: Cung cấp máy căng khung tự động và máy lên keo tự động – Chi nhánh sản xuất Bao Bì (Cụ thể như Biểu chào giá đính kèm).

Công ty chúng tôi kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có điều kiện tham gia gửi Báo giá cạnh tranh gói thầu trên.

  1. Thời hạn nhận báo giá cạnh tranh: trước 10 giờ 00 phút ngày 21/03/2022.

Hồ sơ tham dự thầu được ký, đóng dấu hợp pháp và gửi bản scan vào mục đấu thầu tại website http://tng.vn

Thông tin chi tiết về cách thức đăng ký tài khoản đấu thầu, phương thức tham gia đấu thầu tại http://tng.vn/dau_thau_fe/login hoặc liên hệ: Ông Vũ Mạnh Lâm – Số điện thoại 0987.888.713 - Nhân viên phòng QLTB-ATVSLĐ để nhận được hướng dẫn cụ thể.

2. Thời hạn mở chào giá cạnh tranh: 10 giờ 30 phút ngày 21/03/2022.

Nhà thầu phải khảo sát tại hiện trường để nắm bắt thông tin kỹ thuật thực tế của  máy căng khung tự động và máy lên keo tự động – Chi nhánh sản xuất Bao Bì.

Báo giá cạnh tranh phải kèm theo Bảo đảm dự thầu trị giá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu động./.), nộp bằng tiền mặt hoặc trích dư nợ, hoặc Bảo lãnh Ngân hàng.

- Thông tin về hình thức nộp tiền mặt như sau:

+ Nơi nhận: Phòng kế toán – Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

+ Địa chỉ: Số 434/1 đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Trường hợp nhà thầu nộp bảo đảm dự thầu bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

+ Tên tài khoản: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

+ Tài khoản số: 3901 0000 0039 23

+ Tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên

Nội dung chuyển khoản ghi rõ: " Cung cấp máy căng khung tự động và máy lên keo tự động – Chi nhánh sản xuất Bao Bì

Vậy trân trọng kính mời các nhà thầu quan tâm, xem xét và cung cấp thông tin theo thời gian đề nghị trên./.

Để tham dự gói thầu vui lòng truy cập tại đây

Tin tức liên quan