Tin tức sự kiện

Chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cải tạo, sửa chữa hệ thống báo cháy tự động Chi nhánh Bông"

Công ty CP đầu tư và thương mại TNG gửi đến các quý nhà thầu thông tin gói thầu "Cải tạo và sửa chữa hệ thống báo cháy tự động Chi nhánh Bông"

Nhà thầu có đủ năng lực có nhu cầu tham gia, nhận file hồ sơ chào hàng và gửi hồ sơ tại đây trước thời gian đóng thầu 09h ngày 10 tháng 1 năm 2022

Trân trọng!

Để tham dự gói thầu vui lòng truy cập tại đây

Tin tức liên quan