Tin tức sự kiện

Chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho CBCNV – Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG năm 2022”

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho CBCNV – Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG năm 2022

Để tham dự gói thầu vui lòng truy cập tại đây

Tin tức liên quan

Quay lại