Tin tức sự kiện

Chào thầu gói thầu " Lựa chọn nhà thầu nguyên tắc cung cấp phương tiện phòng cháy, chữa cháy"

Kính mời nhà thầu năng lực tham gia đấu thầu gói thầu : Lựa chọn nhà thầu nguyên tắc cung cấp phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Để tham dự gói thầu vui lòng truy cập tại đây

Tin tức liên quan