Tin tức sự kiện

Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Loại hình doanh nghiệp: Cổ phần Đại chúng niêm yết

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất hàng may mặc

Chi tiết: Tại đây

 

Tin tức liên quan