Tin tức sự kiện

Công bố thông tin về kết quả giám sát xếp hạng tín nhiệm TNG

Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG (gọi tắt là TNG) công bố kết quả giám sát xếp hạng tín nhiệm của TNG như sau:

- Tổ chức đánh giá xếp hạng tín nhiệm: Công ty cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Ratings (Saigon Ratings)

- Bậc xếp hạng tín nhiệm

– Thang quốc gia: vnA - Triển vọng: “Ổn định”

- Ngày chứng nhận kết quả xếp hạng: 18/06/2024

Chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan

Quay lại