Tin tức sự kiện

Công văn số 396/CV/TNG-2023 ngày 20/03/2023 về việc công bố thông tin  BCTC tháng 02 năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Kính gửi tới Quý Cổ đông Công văn số 396/CV/TNG-2023 ngày 20/03/2023 về việc công bố thông tin  BCTC tháng 02 năm 2023

Kính mời Quý Cổ đông xem chi tiết: Tại đây

Tin tức liên quan