Tin tức sự kiện

Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng Container và dịch vụ giao nhận hàng hóa năm 2022

Kính gửi: Quý Công ty

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức đấu thầu gói thầu: ‘’Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng Container và dịch vụ giao nhận hàng hóa năm 2022’’.

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

Thời điểm đóng thầu: Hồ sơ đề xuất đóng vào lúc 14h00 Ngày 20/01/2022

Thời điểm mở thầu: Hồ sơ đề xuất của nhà thầu được mở công khai vào lúc 15h00 Ngày 20/01/2022

Để tham dự gói thầu vui lòng truy cập tại đây

Tin tức liên quan