Tin tức sự kiện

Cung cấp, lắp đặt Máy phát điện - Chi nhánh may Võ Nhai II

Gói thầu cạnh tranh "Cung cấp, lắp đặt Máy phát điện - Chi nhánh may Võ Nhai II"

Chi tiết liên hệ Mr Mạnh, điện thoại 0978583573

Để tham dự gói thầu vui lòng truy cập tại đây

Tin tức liên quan