Tin tức sự kiện

ĐẢNG BỘ TNG ĐƯỢC NHẬN GIẤY KHEN ĐẠT TIÊU CHUẨN “HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ” TIÊU BIỂU NĂM 2021

Sáng ngày 31/12/2021 tại hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban thường vụ Thành ủy Thái Nguyên. Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG vinh dự được nhận giấy khen đạt tiêu chuẩn “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021 theo Quyết định số 379-QĐ/TU ngày 27/12/2021.

Hình ảnh: Giấy khen đạt tiêu chuẩn “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021

Đảng bộ Công ty hiện có 294 đảng viên, trong đó có: 22 đảng viên dự bị và 272 đảng viên chính thức đang sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc. Tổ chức bộ máy Công ty có 19 Chi nhánh với tổng số trên 15 ngàn CBCNV. Quá trình hoạt động, Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở ngành và Thành ủy Thái Nguyên. Sự phối hợp tạo điều kiện của Hội đồng quản trị đối với Đảng bộ và các đoàn thể; từng đồng chí trong BCH Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, người lao động có tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong các hoạt động của Công ty. Sản phẩm may mặc  là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của cộng đồng chính vì vậy Công ty đã đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, đổi mới phương pháp quản trị, điều hành theo hướng khoa học, tiên tiến để đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn và thách thức, song Đảng uỷ đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đúng quy định Điều lệ Đảng và Nghị quyết năm 2021; công tác văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, lãnh đạo chính quyền và đoàn thể được duy trì thực hiện tốt, hoàn thành nghĩa vụ ngân sách Nhà nước; đời sống việc làm, thu nhập của cán bộ, người lao động được đảm bảo, có tăng trưởng; nội bộ đoàn kết, ổn định.

Yến Tâm

Tin tức liên quan