Tin tức sự kiện

Dịch vụ cung cấp Hợp đồng điện tử

Kính gửi: Quý Công ty

- TNG cần Cung cấp dịch vụ Hợp đồng điện tử, thông tin chi tiết như file đính kèm:

Quý Công ty có  khả năng cung cấp vui lòng truy cập links sau: http://tng.vn/dau_thau_fe/login, để tham gia gói thầu

- Thời hạn nộp chào giá đến hết 15h30 ngày 25 tháng 11 năm 2021.

Để tham dự gói thầu vui lòng truy cập tại đây

Tin tức liên quan